Hoeveel Inkomstenbelasting moet ik betalen?

Veel (startende) ondernemers stellen de vraag hoeveel geld zij opzij moeten zetten voor de Inkomstenbelasting. Vaak hebben zij ‘ergens gehoord’ dat het slim is ongeveer 30 tot 40 procent opzij te zetten.

Hoeveel Inkomstenbelasting je moet betalen is afhankelijk van een aantal factoren. De hoogte van je winst en hoeveel uren je besteed aan je onderneming zijn daarbij de doorslaggevende factor. In dit artikel zal ik dit proberen uit te leggen.

Belastingtarief

Het te betalen bedrag aan belasting aan het eind van het jaar is een percentage inkomen uit werk en woning. Je inkomen wordt voornamelijk bepaald door je winst uit onderneming: Omzet min kosten.

Op de site van de Belastingdienst tref je de volgende belastingtarieven aan:

Schijf Inkomsten Tarief
Schijf 1) tot €69.399 37,07%
Schijf 2) vanaf €69.399 49,50%

Belastbaar bedrag

Er is een verschil tussen de winst uit je onderneming en het bedrag waarover je belasting moet betalen. Er zijn namelijk veel aftrekposten die van je winst af gaan om tot het belastbaar bedrag te komen. Naast de algemene heffingskorting (€2.022) en de arbeidskorting (€3.478) genieten ondernemers ook nog de MKB-winstvrijstelling: -14% van je winst uit onderneming.

Urencriterium

Ondernemers die meer dan 1225 uur per jaar besteden aan hun onderneming hebben recht op de zelfstandigenaftrek. Dat is ongeveer 23,5 uur per week. De eerste vijf jaar dat je ondernemer bent heb je zelfs twee keer recht op de startersaftrek.

In 2022 is de zelfstandigenaftrek €6.310 en de startersaftrek €2.123.

Belastingdruk

De belastingdruk is het percentage dat aangeeft hoeveel procent van je bruto-inkomen je kwijt bent aan belastingen. Dat bedrag is dankzij de aftrekken dus lager dan de Belastingdienst stelt.

Als je in loondienst bent betaald de werkgever meestal de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Als ondernemer moet je dat zelf betalen.

Bij de aanslagen aan het eind van het jaar krijgen de meeste ondernemers daarom twee brieven: Één voor de Inkomenstenbelasting en één voor de ZVW.

Rekenvoorbeelden

Hieronder enkele rekenvoorbeelden met een winst van €10.000, €30.000, €50.000 en €100.000.

Het bedrag dat je kwijt bent aan belasting is het verschil tussen het bruto jaarinkomen en wat je netto overhoudt.

Ondernemer met recht op zelfstandigen-aftrek

Bruto jaarinkomen €10.000 €30.000 €50.000 €100.000
Belasting box 1 €499 – €6.875 – €13.251 – €30.353 –
Bijdrage ZVW €74 – €1.020 – €1.966 – €3.283-
Algemene heffingskorting/
Tariefsaanpassing
€44 + €2.788 + €2.022 + €2.018 -*
Arbeidskorting €455 + €4.087 + €3.478 + €548 +
Netto €9.926 €28.980 €40.283 €64.894
Belastingdruk (incl. Zvw) 0,7% 3,4% 19,4% 35,1%

*Tariefsaanpassing = Vanaf schijf 2 heb je minder recht op aftrek: De algemene heffingskorting daalt en een verlaging van 9,5% op de aftrekposten.

Ondernemer zonder recht op zelfstandigen-aftrek

Bruto jaarinkomen €10.000 €30.000 €50.000 €100.000
Belasting box 1 €3.188 – €9.564 – €15.940 – €33.942 –
Bijdrage ZVW €47 – €1.419 – €2.365 – €3.283 –
Algemene heffingskorting/
Tariefsaanpassing
€2733 + €2.619 + €1.586 + €1.330 -*
Arbeidskorting €455 + €4.087 + €3.478 + €548 +
Netto €9.527 €25.723 €36.759 €61.993
Belastingdruk (incl. Zvw) 4,7% 14,3% 26,5% 38,0%

*Tariefsaanpassing= Vanaf schijf 2 heb je minder recht op aftrek: De algemene heffingskorting daalt en een verlaging van 9,5% op de aftrekposten.

Conclusie

Naarmate je inkomen toeneemt kom je eerder in de buurt van 37%. Een belangrijke factor is daarbij het recht op de zelfstandigen- en/of startersaftrek. Als de inspecteur van mening is dat je niet voldoet aan de 1225 uur-norm kan je dat zomaar €3.000 aan te betalen belasting kosten.

Denk jij dat je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek? Dan raad ik je aan je uren goed bij te houden. Als je dat achteraf doet staat de inspecteur erg sterk.

Gerelateerde berichten
Veel (startende) ondernemers stellen de vraag hoeveel geld zij opzij...
Fidatacom Administratie en Belastingen - logo

Fidatacom
IJburglaan 770
1087 EM Amsterdam

KvK: 53658655

Volg ons

Quincy Wekker overleden

Verslagen en intens verdrietig informeren wij u hierbij dat Quincy Wekker, op 18 juni 2023, op 27 jarige leeftijd is overleden door een tragisch ongeval.

U kunt voor lopende zaken contact met ons opnemen via
info@fidatacom.nl.

Fidatacom